Nu kan du se onlinekupan

Om du är nyfien på den onlinekupa som finns på föreningsbigården i Grelsby, så kan du se informationen för de senaste 7 dagarna här. Om du vill se mer nformatioen kan du få ett konto och se mer grafer, kontakta Björn-Erik Zetterman (bjornSNABELAzetterman.ax)