Buss är bokad

Bussen är bokad för vår exkursion till Sigtuna Honung och Ulriksdals trädgård 4.5.2019! Kom med och surra med andra biodlare! Start 7.15 från bussplan, avfärd med EckeröLinjen 8.30. tillbaka i Mariehamn är vi 23.30. Anmäl dig senast den 26 april till biodlarna@aland.net och genom att betala till Biodlarföreningens kontonr.