Välkommen till Ålands Biodlarföreningens vårmöte


Event Details

  • Date:

Välkomna till Ålands Biodlarförenings vårmöte tisdagen den 31 maj 2022, kl 19.

kl. 19.00-max kl. 21.00 i BIHUSET, Getavägen 194 i Grelsby.

Alla nödvändiga dokument hittas under rubriken Vårmöte 2022,

Dagordning, Verksamhetsberättelse, förslag till omarbetade stadgar, , Balansräkning samt Resultaträkning

Varmt välkomna !