Kunskapsbank-kurser

Kurser under 2018

Vi kommer att starta upp en nybörjarkurs i mars. Första kurstillfälle ej spikat.

Lärare Totto Eckerman

Förslagsvis tisdagskvällar 18.00-21.00 i BIHUSET.

Praktiken kommer att bli maj-aug vid BIHUSETS kupor, torsdagskvällar. Det kan bli fråga om dagtid (helg) vid något tillfälle.

Kostnad: 150 € vilket inkluderar kurslitteratur med USB-minne

Max 10 deltagare. Anmälan till ordförandelänken på denna hemsidas startsida.

Välkomna!


Kurs i drottningodling 2018

blir det under sommaren. Max 10 deltagare. Kursavgift ej fastställd. Man kan redan nu preliminärboka sig för kursen. Samma anmälningsförfarande som grundkursen.