Om oss

Lite om oss.

Vi är ca 95 betalande medlemmar (inklusive stödmedlemmar). Vi har i dagsläget cirka 950 samhällen. Många av samhällena står utplacerade i frukt- och bärodlingar för pollinering.

Vi fick status ”varroafri region inom EU” i oktober 2013.

Det känns väldigt bra. Stor hjälp hade vi av Finlands Livsmedelssäkerhetsverk (EVIRA) och Jord- och Skogsbruksministeriet. EVIRA har skött provtagningen de här fem åren. Den 14-15 juli avslutar EVIRA sina provtagningar hos oss och från 2015 ska det (förhoppningsvis) skötas av Ålands Hälso- och Miljöskydds Myndighet (ÅMHM), delegerat av LR. Vårt tvivel är stort.

Så här i mars 2016 kan vi titta tillbaka och konstatera att Anna Nilsson  (utredare på LR) planerat och varit med och genomfört provtagningen 2015, och det bör fortsätta 2016. En räddande ängel vill jag lova hon var!

Vi besvärade oss till JK om de 6000 € som ÅMHM ville ha för att vi skulle registrera oss. Vi förfäktar tankegången att det redan finns ett register som vi varit med och skapat hos lantbrukssekreterarna.Detta måste ju räcka! Vi har registret på djurhållningsplatserna! Lite sans och vett borde det väl ändå finnas. Vi vägrar att medverka i parallellregistret! På rikssidan sker registreringen utan kostnad för biodlaren. Vi väntar på JK:s slutliga synpunkter på det här.

 

 

Det kommer mera……. /Yngve Påvall/