ONLINEKUPAN

Onlinelupan är placerad på föreningsbigården i Grelsby. Det sitter en våg under kupan och temperaturgivare i kupan. Informationen måste överföras manuellt, med en app, en automatik vore önskvärd. Informationen visas i imperiska mått (1 lbs =0,45kg).

Detta projekt drivs av Björn-Erik Zetterman som en del av Examensarbete(Master) vid Linnéuniveersitet.