Styrelsen 2018

Yngve Påvall, ordförande
Totto Eckerman, utbildare
Susanna Björkman, sekreterare
Dan Kihlström, kassör
Åsa Hägg kommunikatör

Marit Wiklöv suppleant