Styrelsen 2019

Yngve Påvall, ordförande
Totto Eckerman, utbildare
Susanna Björkman, sekreterare
Marit Wiklöv kassör
Åsa Hägg kommunikatör
Benoit Leroux kommunikatör
Dan Kihlström extra medlem