Styrelsen 2018

Yngve Påvall, ordförande
Totto Eckerman, ledamot
Susanna Björkman, ledamot
Dan Kihlström, kassör
Åsa HÄGG portfölj bestämmes på styrelsens konstituerande möte i jan 2018

Marit Wiklöv samma portföljlöshet just nu