Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2020

1. Vi hoppas kunna erbjuda åtminstone fyra företagskupor 2020. Skötselansvariga ska
utses. Det finns gott om hugade företagare, men inte lika gott om skötare. Vilka kan ställa
upp?
3. Vi behöver ha åtminstone en nybörjarkurs även 2020. Det har kommit flera
förfrågningar redan.
5. Någon ytterligare form av fortbildning bör vi erbjuda medlemmarna. Temakvällarna har
fallit i god jord och vi fortsätter med dem efter surr och temauppehållet januari och
februari. Nystart första veckan i mars 2020.
6. Honungsmarknaden blev av även 2019. Vi höll till helt och hållet vid Bihuset. En modell
att fortsätta med.
7. Vi fortsätter gärna med Åland grönskar konceptet, funkade fint.
8. Vi planerar en shoppingresa i april/maj 2020.
9.Vi får besök i februari av Matklustret Sörmland, och Sigtunabiodlarna vill komma på
besök i samband med Åland grönskar.
10. Vi ska försöka sälja kvadratmetrar av vårt sedumtak för folk som vill stödja oss och
vårt BIHUS.
12. Varroaprovtagning bör bli som vanligt. Enligt landskapsveterinären har budgetmedel
äskats
för detta. Hittills har EVIRA betalat analysen.
13. Vi behöver uppvakta den nya regeringen och nya näringsministern om vikten av
information om vår varroafrihet.

Verksamhetsplan för 2019

1. Vårt bygge skall avslutas. Situationsplanen skall gås igenom så att vi kan
kontrollera upp vad som ännu skall göras.

2. Vi hoppas kunna erbjuda 6 företagskupor 2019. 

3. Vi behöver ha en nybörjarkurs + en allmän infokväll.

4. Vi behöver en drottningodlingskurs i sommar.

5. Yngve kollar intresset för fortbildning hos medlemmarna via mail.

6. Honungsmarknaden hålls på Stallhagen. Visning och guidning av bihuset
sköts av någon på bihuset.

7. Inget plantkalas hålls i år. Pallkragarna som föreningen fått skall säljas.

8. Intresset kollas för Shoppingresa under våren.

9. Vi fortsätter att boa in oss i bihuset. Slungrummet skall möbleras om och
göras mer lättanvänt.

10. Kvadratmeter av sedumtaket skall försöka säljas till dem som vill stöda
föreningen och bygget. Informationsblad utarbetas.

11. Yngve jämför de nordiska ländernas sätt att stödja biodlingen, speciellt
sjukdomsbiten.

12. Varroaprovningen blir som vanligt. Enligt landskapsveterinären har
budgetmedel äskats för detta. Hittills har Evira betalt analyserna.

13. Vi ansöker PAF medel för att kunna informera med rejäla skyltar om
importförbudet. Dessa skall ställas i hamnar och vid flygplatsen. Vi vill också
tillverka informationskort på fem språk som skall kunna delas ut till
allmänheten.

Verksamhetsplan för 2018

Förslag till verksamhetsplan för året 2018.

 1. Vårt bygge skall slutföras och avsynas. Utvändigt återstår endast läggningen av sedumtaket, löktaket.
 2. Vi ska göra en ny plats och nya kupor för ”företagskuporna”. Till antalet hoppas vi de blir 10 st.
 3. Vi behöver ha en nybörjarkurs även 2018.
 4. Vi föreslår en drottningodlingskurs under 2018.
 5. Någon ytterligare form av fortbildning bör vi erbjuda medlemmarna. Närmast ligger föreläsningar från duktiga biodlare nordvästvart (Östra Uppland). Finns flera förslag?
 6. Honungsmarknaden ska bli av. Dag ej fastställd. Var ska vi vara? Hemma hos oss eller vid Stallhagens scen?
 7. En grupp på fem medlemmar åker till Isle of Man 13-15 februari 2018 för att bekanta sig med deras sätt att vara varroafria. Medlen för detta fick vi som PAF-medel 2017, men får använda dem 2018.
 8. Sedvanligt plantkalas bör bli av. Arbetsgrupp efterlyses.
 9. Året får mestadels präglas av ”bo in oss i BIHUSET”, och lära oss se vilka möjligheter eget tak över huvudet ger.
 10. Vi ska försöka sälja kvadratmetrar av vårt sedumtak för folk som vill stödja oss och vårt bygge.
 11. Vi behöver bestämma om shoppingresan ska bli av. Leden glesnar och de flesta far och handlar på egen hand.
 12. Skall vi lansera begreppet BISKYDDARE? Person/företag som vill stötta biodlingen ekonomiskt.
 13. I maj kommer det åländska frimärket med bi. Ej bestämt än om det blir förstadagsstämpling hos oss i BIHUSET.
 14. När och om. Ska vi ha invigningskalas? Idéer, tankegångar.
 15. Varroaprovtagning bör bli som vanligt. Enligt landskapsveterinären har budgetmedel äskats för detta.

Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplan för  2017, Ålands Biodlarförening r.f.

(antagen på föreningens höstmöte tisdagen den 29 november 2016)

 1. Vi har för avsikt att sätta igång vårt bygge så snart medel beviljats (LBU-via Lieder). Bygglovet klart.
 2. Vi kommer att ha en nybörjarkurs även 2017.
 3. Fortsättningskurs kommer att anordnas i form av temakvällar, allt efter önskemål, och där vi har för avsikt att anlita sakkunskap utifrån.
 4. Vi ser att bitidningarna är väldigt populära och vi kommer att ansöka om medel för att prenumerera på de nordiska bitidningarna för vår läsehörna.
 5. Den årliga varroakontrollen har vi för avsikt att fullfölja, miljöbyrån har äskat medel för denna.
 6. Honungsmarknad den 20 augusti 2017 är i planeringsstadiet.
 7. För att bredda våra relationer till biodlare i närregionerna, men även kunskapsmässigt planerar vi att vara närvarande med två deltagare på: Nordisk Baltiska Birådet i Tallin, samt Biodlingsföretagarenas riksmöte (febr) i Nyköping.
 8. För att få en bättre inblick i varroafrihet och vad som kan eller bör göras planerar vi att skicka två medlemmar till Isle of Man. För dessa deltaganden kommer PAF-medel att sökas.
 9. Vi fortsätter att informera om vår varroafrihet på de platser där det går.
 10. Vi kommer noga att följa turerna kring den nya djurskyddslagen och det hot om att vi kan förlora vår varroafrihet som det skrivits om.
 11. Vi kommer även år 2017 att ha ”plantkalas” då vi säljer plantor, sticklingar och frön. Detta års plantkalas gav över 1000 € netto.
 12. Om möjligt kommer vi att bygga om vår hemsida helt och hållet.
 13. Så snart vi har tillgång till utrymme och el ska vi ta oss an pollenanalys av honung. Vi har redan mikroskop.
 14. Vi planerar att göra vår sedvanliga shoppingresa, (troligen i april 2017)

Geta 2016-10-16

Ålands Biodlarförening r.f. Styrelsen


Verksamhetsplan för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Ålands Biodlarförening för 2016.

(godkänd på vårt höstmöte på Karl-Ers tisdagen den 17 november 2015 kl. 19.00)

 1. Vi planerar att fortsätta våra försök för att få bygga vår föreningsbigård vid Stallhagsvägen. Vi kommer att söka medel från Landsbygdsutvecklingsprogrammet via LEADER-ÅLAND.
 2. Vi vill göra i ordning åkerholme nr 2 för att få bättre parkeringsutrymmen.
 3. Vi planerar att hålla tre kurser och åtminstone en föreläsningsdag. De tre kurserna blir: Grundkurs i biodling, fortsättningskurs i biodling samt kurs i att göra pollenanlys. Föreläsningsdagen kommer att ägnas åt kunskapsöverföring från välmeriterad bitillsyningsman från nordöstra Uppland.
 4. Vi kommer att genomföra den årliga varroakontrollen i samarbete med myndighet som tar sig an uppgiften (förhoppningvis EVIRA)
 5. Vi fortsätter med torsdagsträffar (surrträffar) i vår lilla bod.
 6. Honungsmarknad för fjärde året i rad är redan inbokad vid Stallhagen.
 7. Vi planerar att göra vår vanliga shoppingresa.
 8. Om vi får medel vill vi att fyra av oss åker på mässan: beecome2016 i Malmö.
 9. Vi planerar att avgiftsbelägga lån av föreningens redskap. Vi vill också göra striktare regler för lånen av redskapen, samt vilka krav på rengöring/hygien som gäller.
 10. Vi försöker utöka antalet samhällen på tomten vid föreningsbigården.
 11. Vi försöker öka ut arealerna av biväxter under kommande säsong.
 12. Vi fortsätter att sprida information om vår varroafrihet/importstoppet så långt vår ekonomi det tillåter.
 13. Övriga frågor

Geta 2015-11-09

Styrelsen för Ålands Biodlarförening


Verksamhetsplan för 2015, (antagen av höstmötet den 10 november 2014)

 • Vi anordnar för fjärde gången en nybörjarkurs i biodling ca 40 h
 • Vi anordnar två föreläsningstillfällen med föreläsare utifrån (förslag just nu Birgitta Augustesen, Camilla och Stefan Elf,
 • Vi gör vår sedvanliga vårshoppingresa till Sverige med tillhörande besök hos någon/något som väckt vårt intresse, förhoppningsvis  SLU:s biodling i Uppsala.
 • Vi anordnar som vanligt ett lagom antal tillfällen för sommarsurr, ett  vcid ”bygget”
 • Vi påbörjar förhoppningsvis vårt bygge
 • Vi ser till att provtagning för varroa blir gjord, EVIRA eller ÅMHM
 • Vi håller en kurs för att få godkända provtagare i föreningen, kursledare Maritta Martikkula, planerad till juni 2015
 • Vi planerar uppföljning av honungsmarknaden till lördagen den 22 augusti 2015.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Verksamhetsplan för 2013

 • Vi genomför en grundkurs i biodling ca 40 h. Vi har ansökt om PAF-medel för att täcka en del av kostnaderna.
 • Vi ska genomföra uppföljning av provtagningen från senaste sommar ang am. yngelröta. Det kommer att se under våren resp. under högsäsong.
 • Vi ska fortsätta att arbeta för ett importstopp av bin till Åland.
 • Hur hanterar vi frågan runt amerikansk yngelröta? Öppenhet? Bekämpning?
 • Genomföra höst- och vintersurr, samt fler sommarträffar.
 • Vi ska ordna en HONUNGSMARKNAD på Stallhagen igen.
 • Undersöka möjligheterna att finansiera en föreningsbigård med PAF-medel.
 • Studieresa och tillika shoppingresa. Höstmötet ger förslag.
 • Vi vill ha förslag från höstmötet om hur vi ska stärka vår ekonomi.