Höstmöte på bihuset i Grelsby 19.11.2019 kl19

Välkomna på höstmöte i bihuset i Grelsby den 19.11.2019.

Dagordning, förslag till budget samt förslag till verksamhetsplan för år 2020 har skickats till alla medlemmar per e-post.

Vi ses!