BIHUSET

Ålands Biodlarförening r.f.

Projekt: BIHUSET (Föreningsbigård)

Till Dig/Er!

Här kommer lite information/en bakgrund om vårt projekt för att bygga en föreningsbigård vid vägen till Stallhagen i Grelsby.

Namnet på föreningsbigården blir BIHUSET

Med det namnet vet de flesta vad det handlar om.

 

 

Tack för att du tar dig tid att läsa om det projekt och de djur som står våra hjärtan så nära. (Förhoppningsvis även Ditt hjärta nära)

Vår lilla 9 kvm bod vid Stallhagsvägen just nu.

bistugan002

Lite om oss biodlare på Åland.

Biodling på Åland har ca 100 år på nacken. Vi har uppmärksammat det i vår jubileumsbok som gavs ut 2013, då firade vår förening 25 år.

Intresset för biodling har vuxit starkt de senaste åren och vi är nu ca 80 odlare med omkring 900-1000 samhällen detta år.

Bina har råkat ut för mycket elände de senaste tio åren och farhågorna för deras överlevnad är många.

Hoten är parasiter, men också bekämpningsmedel (bl.a. pesticider).

Det största hotet hittills är det lilla varroakvalstret som kan förstöra ett bisamhälle på ett par säsonger.

Varroakvalstret är likt fästingen bärare av många olika virus och sjukdomsalstrande bakterier. Det gör bina att bina försvagas och många samhällen dukar under vintertid på grund av virus och bakterier. Så mycket som 35% av invintrade samhällen i vissa områden, men det händer också att kupor töms på bin under sommaren. Misstankarna riktas mot vissa pesticider som gör att bina förlorar orienteringsförmågan, och då hittar de inte hem.

Status: varroafri region

Åland är tillsammans med, Isle of Man, Island och Australien de största nu kända områden där varroakvalstret inte finns. Alla bin på Island har exporterats dit från Åland.

Åren 2011-2015 har vi tillsammans med EVIRA tagit prover på våra bin och de är varroafria. Förekomsten av andra parasiter är minimal.

Forskare tror att varroakvalstret är den förödande bäraren av allehanda virus och bakterier.

Hösten 2013 gav EU-kommissionen Åland status som varroafri region, vilket omedelbart resulterade i ett importstopp av bin hit.

Vi har varit mycket restriktiva med att importera bin överhuvudtaget till Åland och detta blev vår lycka.

Nu kan vi exportera friska åländska bin till områden som tros kunna hållas varroafria, små kustområden på Finlands fastland, detsamma i Sverige, övre Norrland och Island. Vi exporterar omkring 100 samhällen varje sommar.

Din sponsring ger bin, humlor och solitära bin en optimal chans till det liv de var tänkta till, och kanske åländska humlor för uppdrag i växthus är en möjlighet inte för allt långt bort i tiden.

 

Vill du och ditt företag medverka till en stark, väl behövd biodling på Åland ?

Då är Du/Ni också är med i satsningen för de andra pollinatörernas väl och ve. Det gäller humlorna och våra solitära bin. Alla, liten som stor måste lära sig vilken nytta de gör och hur man kan skydda dem, ge dem bättre livsrum.

Vi vill också ta oss an humlorna för att i första hand kontrollera om de är smittade av de parasiter som finns rikligt bland de importerade humlorna. Flera av dessa parasiter angriper också bin, och solitära bin.

De solitära bina som inte är samhällsbyggande är mycket viktiga för pollineringen och de har ”tagit stryk” de senaste åren.

Vår dröm är att kunna odla humlor i tillräcklig mängd för åländska växthus, frukt- och bärodlingar. Bin går ej att använda i växthus.

Vårt mål:

Starka åländska bin utan parasiter och sjukdomar

Vi har snart 400 ha äppelodlingar på Åland, enligt amerikanska beräkningar behövs 4 bisamhällen/ha för att trygga en fullgod pollinering. Således är behovet enbart till äppelodlingarna ca 1600 samhällen.

Åländsk bär och fruktodling står och faller med våra bin.

En beräkning ger vid handen att 70% av det vi äter är indirekt/direkt beroende av pollinerande insekter (bin, humlor, solitära bin).

Varför föreningsbigård?

Vi behöver tak över huvudet för att kunna mötas på eget område där vi kan dela/öka våra kunskaper om bin och biodling. Vi vill också informera ålänningen i gemen om de absolut oundgängliga smådjuren. Men vi hoppas att  alla kommer att kalla huset: ”VÅRA BINS HUS”.

 

Våren 2015 färdigställde en bod ca 10 kvm för våra redskap (slungor, silar och övriga biodlingstillbehör) i det sydvästra hörnet av tomten. Den blir reskapsbod/förråd efter det vi flyttat in i det nya huset.

 

Vi har byggt det vi ville. Nu återstår att sätta taklök/sedumtak i vår (2018)

Vårt bygge är färdigt. Sedumtaket återstår att lägga förhoppningsvis i april 2018.

Fjäder ska göra detta.

 

 original

Vår mejladress är : biodlarna@aland.net och vi nås på 0457 54 56 103

(ordförande Yngve Påvall).

 

Många vänliga hälsningar

Ålands Biodlarförening

Bin, styrelse och medlemmar