Höstmöte på bihuset i Grelsby 19.11.2019 kl19

Välkomna på höstmöte i bihuset i Grelsby den 19.11.2019. Dagordning, förslag till budget samt förslag till verksamhetsplan för år 2020 har skickats till alla medlemmar per e-post. Vi ses!