Kontakter styrelse

Ordförande: Yngve Påvall , 0457 54 56 103

Vice ordförande: Totto Torbjörn Eckerman, 0457 34 211 23

Kassör: Marit Wiklöv, 0457 34 46 464

Sekreterare: Keijo Sjöblom, 0457 34 35 670

Suppleant: Dan Kihlström, 040 501 8053