Kurser

Vi har ej ännu idag bestämt kursinnehållet för vår och sommar 2022. Kolla på denna sida ibland.

Ungefärligt kursinnehåll:

  • Året runt i bigården
  • Binas anatomi
  • Biraser
  • Bisjukdomar
  • Utökning (avläggare)
  • Svärmhantering
  • Dragväxter
  • Honungshantering, biprodukter
  • Invintring

Kursstart måndagen den 16.03.2020 kl18.00 till 21.00. Det blir 4 teoripass och ett antal pass vid kuporna, allt efter hur samhällena utvecklas och vad som behöver göras. På våra surrkvällar (torsdagar 18-21) har vi möjlighet och tillgång på samhällen att studera.

Kursavgift 170€. I avgiften ingår kurslitteraturen, och medlemskap i Ålands Biodlarförening för 2020.

Max 12 deltagare.

Kursledare “Totto” Torbjörn Eckerman.

Varmt välkommen, förfrågningar anmälan till biodlarna@aland.net 0457 54 56 103