Medlemskap

Som medlem får du följande:

  • Vara med många nya och erfarna biodlare 
  • Köpa vinterfoder till bra pris, bara att hämta. 
  • Hyra föreningens slungrum, slungor, vaxsmältare m.m.
  • Komma med på vår årliga shoppingresa
  • Prenumerera på BITIDNINGEN till specialpris
  • Hjälp och stöd i odling, samt bisjukdomsfrågor
  • …och mycket mer!

För endast 25 €/år och 5 € för stödmedlem/familjemedlem!

Betala till Konto Andelsbanken för Åland

IBAN:  FI25 5578 0420 0124 95  BIC: OKOYFIHH

Fält med honungsfacelia hos Erik Lindholm, Borgboda, Saltvik