Dragväxter från Sveriges Biodlares Riksförbund

Vi fick idag en lista på 277 dragväxter.

Listan kommer från Sveriges Biodlares Riksförbund. https://www.biodlarna.se/