Höstmöte 24 november 2022

Den 24 november 2020 kl. 19:00 i Bihuset är det dags för höstmöte. På mötet kommer vi gå igenom verksamhhetsplan för 2023, förslag till budget för 2023 samt förslag till nya stadgar.

Allt finns nedan som pdf-document, så ni kan ladda ner och skriva ut.

Sedan skall det här göras: val av ordförande, sekreterare, två rösträknare, och två protokolljusterare för mötet.

Protokoll 2022-11-08

Budgetförslag 2023

Verksamhetsplan 2023

Stadgar för Ålands Biodlarförening r.f