Honungsprover har skickats till Sverige

Förbundet har fått en unik chans att skicka honungsprover till Sverige för undersökning alldeles gratis. Man kommer att undersöka honungens grundegenskaper och flyktiga aromämnen. Alla biodlare vars prover är skickade får analysresultat på sin egen honung. Proverna undersöks i Viktoria Bassani och Matias Lundgrens honungslaboratorium, som idag finansieras med pengar från EIP. Proverna kommer från honungstävlingen under skördeseminariet och som ...