Vinterförluster 2021/2022 Enkät

Fyll i enkäten: https://www.bee-survey.com/index.php/241863?lang=sv Tack! Ditt svar är viktigt och tillsammans med alla andra svar får vi en bild av läget i Finland och Åland och hur vi skall utveckla biodlingen. De senaste åren har vinterförlusterna varit många procent lägre i Åland än i fastalandsfinland. Åland är ett särskilt viktigt område med varroafri status i ...