Ansök om stöd för biodling 2022

Stöd för biodling kan sökas 23.5-15.6.2022. Enklast och snabbast görs ansökan i e-tjänsten Vipu (vipu.ruokavirasto.fi). Om du vill kan du alltjämt göra stödansökan på en pappersblankett. Du kan skriva ut blankett 204 på webbplatsen www.livsmedelsverket.fi. Skicka ansökan till Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101  Mariehamn  senast 15.06.2022. Mera information om stöd för biodling samt ansökningsblanketterna hittar du på Livsmedelsverkets ...