Dragväxter från Sveriges Biodlares Riksförbund

Dragväxter från Sveriges Biodlares Riksförbund
Vi fick idag en lista på 277 dragväxter. Listan kommer från Sveriges Biodlares Riksförbund. https://www.biodlarna.se/ Dragvaxter_SBR_maj_2022Ladda ner