Föreningens projekt

Amerikansk yngelröta,

Biodlarföreningen har ansökt om projektpengar för att kontrollera Ålandska bin. Då vi till slut fick lite pengar för det projektet så började vi med provtagning 2021.

Amerikansk yngelröta angriper bilarverna i bisamhällen. Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie (Paenibacillus larvae) som de unga larverna får i sig som sporer med födan. Sporerna är mycket motståndskraftiga mot uttorkning, värme, kyla och annan påverkan. Mer information om amerikansk yngelröta, https://jordbruksverket.se/download/18.22eb712d1761a8ef3c3200d1/1606809737075/A4-folder-om-amerikansk-yngelrota.pdf

PROVTAGNING  sommaren 2022

Amerikansk yngelröta

Provtagningen 2022 gjordes även i år av biodlarna Matej och Marcela Suchý, de fortsatte ta prover, där de slutade förra året. Denna gång tog de prover i de åländska kommunerna – Mariehamn och Saltvik.

PROVTAGNING  sommaren 2021

Amerikansk yngelröta

Provtagningen 2021 genomfördes av biodlarna Matej och Marcela Suchý, de tog prover i de åländska kommunerna – Sund, Geta, Vårdö, Finström, Eckerö, Lumparland, Jomala, Hammarland. Tillsammans tog de 740 prover som skickades till Uppsala för analys, alla var provsvar var negativa. Från varje prov var det ungefär 300 bin.

Honungsfrukost på dagis

Vi har även genomfört ett projekt på åländska dagis, för att sprida kunskap om bin till den yngre generation. Vi besökte ett flertal dagis på Åland. Vi besökte dagisen i Geta, Sviby (2 gånger), Godby (2 gånger), Kroklund och Emkarby. Det var ett mycket uppskattat projekt!

Vi hade lite föreläsning för barnen, lite pyssel, provsmakning av honung. Barnen fick prova bi dräkter och dansa som bin. Biodlarna Marcela Suchý och Marit Wiklöv höll i det projektet.