Om oss

Styrelse medlemmar för 2022 är:

  • Torbjörn “Totto” Eckerman – Ordförande
  • Benoit “Ben” Leroux – Vice Ordförande
  • Ralf Styrström – Sekreterare
  • Marit Wiklöv – Kassör
  • Matej Suchy – Ledamot
  • Dan Kihlström – Suppleant

Lite om oss biodlare på Åland.

Biodling på Åland har ca 100 år på nacken. Vi har uppmärksammat det i vår jubileumsbok som gavs ut 2013, då firade vår förening 25 år.

Intresset för biodling har vuxit starkt de senaste åren och vi är nu ca 80 odlare med omkring 900-1000 samhällen detta år.

Bina har råkat ut för mycket elände de senaste tio åren och farhågorna för deras överlevnad är många.

Hoten är parasiter, men också bekämpningsmedel (bl.a. pesticider).

Det största hotet hittills är det lilla varroakvalstret som kan förstöra ett bisamhälle på ett par säsonger.

Varroakvalstret är likt fästingen bärare av många olika virus och sjukdomsalstrande bakterier. Det gör bina att bina försvagas och många samhällen dukar under vintertid på grund av virus och bakterier. Så mycket som 35% av invintrade samhällen i vissa områden, men det händer också att kupor töms på bin under sommaren. Misstankarna riktas mot vissa pesticider som gör att bina förlorar orienteringsförmågan, och då hittar de inte hem.

Status: varroafri region

Åland är tillsammans med, Isle of Man, Island och Australien de största nu kända områden där varroakvalstret inte finns. Alla bin på Island har exporterats dit från Åland.

Åren 2011-2018 har vi tillsammans med EVIRA tagit prover på våra bin och de är varroafria. Förekomsten av andra parasiter är minimal.

Forskare tror att varroakvalstret är den förödande bäraren av allehanda virus och bakterier.

Hösten 2013 gav EU-kommissionen Åland status som varroafri region, vilket omedelbart resulterade i ett importstopp av bin hit.

Vi har varit mycket restriktiva med att importera bin överhuvudtaget till Åland och detta blev vår lycka.

Nu kan vi exportera friska åländska bin till områden som tros kunna hållas varroafria, små kustområden på Finlands fastland, detsamma i Sverige, övre Norrland och Island. Vi exporterar omkring 100 samhällen varje sommar.