Varroatestning v.31

Varroatestning v.31
Under vecka 31, kommer vi att göra den årliga varroatestningen. Bigårdar har valts ut som under andra år, i högriskzonen kommer vi att besöka alla bigårdar och andra platser valdes slumpmässigt. Alla biodlare kommer att kontaktas per telefon. Tack på förhand för ditt samarbete! / Ålands biodlarförening r.f