Varroatestning v.31

Under vecka 31, kommer vi att göra den årliga varroatestningen.

Bigårdar har valts ut som under andra år, i högriskzonen kommer vi att besöka alla bigårdar och andra platser valdes slumpmässigt. Alla biodlare kommer att kontaktas per telefon.

Tack på förhand för ditt samarbete!

/ Ålands biodlarförening r.f