Biodlarkonferensen på Åland 2023

Ålands Biodlarförening och Finlands Biodlarförening organiserade eventet NBBC (Nordic – Baltic Bee Council) and NBARS(Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium) den 29-31 mars.

Det ett årligt möte som hålls för de nordiska och baltiska länderna. Syftet och målsättningen med konferensen är att bekanta sig med biodlingsverksamheten i Norden och Baltikum samt med forskningen om bin inom universiteten och forskningsinstituten.

Här är ett litet bildspel från den 29 mars
Här är ett litet bildspel från den 30 mars