Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2022

Vi kommer att behandla verksamhetsplanen för 2022 på vårt höstmöte torsdagen den 18 november 2021 kl. 19.00

Alla på sändlistan kommer att få “handlingarna” senast den 11 november 2021.