Ansök om stöd för biodling 2022

Stöd för biodling kan sökas 23.5-15.6.2022. Enklast och snabbast görs ansökan i e-tjänsten Vipu (vipu.ruokavirasto.fi). Om du vill kan du alltjämt göra stödansökan på en pappersblankett. Du kan skriva ut blankett 204 på webbplatsen www.livsmedelsverket.fi.

Skicka ansökan till Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101  Mariehamn  senast 15.06.2022.

Mera information om stöd för biodling samt ansökningsblanketterna hittar du på Livsmedelsverkets sida.

www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/Stod-for-biodling/

Stöd för biodling betalas till biodlare enligt antalet bisamhällen.

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att

  • du har registrerat dig som djurhållare i fråga om bin
  • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.2022)
  • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stöd kan beviljas om du har fått beskattningsbar inkomst av biodlingen eller om du har haft anskaffningsutgifter för inledande av biodling.

Kom ihåg att lämna in som bilaga beskattningsbeslutet eller skattedeklarationen och vid behov en kopia av bokföringskontot där det syns försäljning av biodlingsprodukter.

En ansökan kan inte godkännas ifall man inte kan fastställa att biodlaren haft och påvisat beskattningsbar inkomst.

Undantaget är då biodlaren har påbörjat sin verksamhet inom de två senaste åren och haft som bilaga intyg över anskaffningsutgifter.

Stöd för biodlingen betalas 20,00 € per övervintrande bisamhälle.

Tilläggsinformation ges av Charlotta Granqvist på Statens ämbetsverk, tfn 018-635 279 charlotta.granqvist@ambetsverket.fi