Vinterförluster 2021/2022 Enkät

Fyll i enkäten: https://www.bee-survey.com/index.php/241863?lang=sv

Tack!

Ditt svar är viktigt och tillsammans med alla andra svar får vi en bild av läget i Finland och Åland och hur vi skall utveckla biodlingen.

De senaste åren har vinterförlusterna varit många procent lägre i Åland än i fastalandsfinland.

Åland är ett särskilt viktigt område med varroafri status i EU.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 13 juni.

Tack alla biodlare på Åland!

mvh Maritta Martikkala

Mehiläishoidon neuvoja

Beekeeping Advisor

Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Finnish Beekeepers Association